ИНДУСТРИИ

Geonet GPS > ИНДУСТРИИ

ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА ГО АВТОМАТИЗИРАТЕ ВАШИОТ ВОЗЕН ПАРК
ПАНОРАМА овозможува автоматско лоцирање, едноставно одржување и 24 часовен мониторинг на возилата од Вашата флота.

• Намалување на емисијата на јаглерод диоксид преку контрола на потрошувачката на гориво
• Спречување на неавторизиран пристап до товарот во возилото
• Исплата по километража
• Контрола на гориво во резервоарот
• Сервис и одржување

КОНТРОЛА НА ЕМИСИЈА НА ЈАГЛЕРОДОЕН ДИОКСИД НА ВОЗИЛА И ЗАШТЕДА НА ГОРИВО
ПАНОРАМА овозможува да се предвиди време на пристигање, задржување и напуштање на возилото на дадена локација со што се обезбедува комплетна контрола на возниот парк.

• Можност за приказ на пристигање, задржување и напуштање на возилото на дадена локација
• Реален приказ на предефинирани рути и дестинаци
• Интеграција со таблет и мобилен уред
• Распоред на постоечки и нови автобуски линии
• Интегрирање со дисплеи поставени на автобуските станици
• Комплетна евиденција на активности
• Зголемување на ефикасност
• Анализа на временски пикови
• Можност за подобрување на распоред на стари и нови линии

МОНИТОРИНГ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ВАШИТЕ ВОЗИЛА ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ
ПАНОРАМА, користејќи вграден ГПС уред во возилото, овозможува далечинско мониторирање во живо на различни сигнали од различни сензори:

• Блокада на работа на мотор – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на ефективни работни часови на машина / возило – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на информации за предефинирани зони на активност
• RFID за овластено користење на возило
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот
• Предупредување за опасна ситуација испратено до мониторинг центарот (панично копче)
• Следење на потрошувачката на гориво – дополнителен модул кој е инсталиран во резервоарот за гориво на возилото
• Приказ на различни информации од возилото: работа на моторот, температура, нивото на течности и сл.

СЕКОГАШ НА ВРЕМЕ
Покрај основната цел – следење во живо и генерирање на извештаи, GPS уредите можат да прикажат и различни сигнали кои ги примаат од други уреди од возилото.

• Детекција на вклучена сирена на возило во јавниот сервис
• Детекција на вклучена сигнализација (ротационо светло) на возило во јавниот сервис
• Приказ на затворена врата и/или заклучена на возило, од безбедносни причини
• Блокада на мотор – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Активирање на аларм при безбедносни ситуации
• RFID за овластено користење на возило
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот во возилото
• Аларм за опасна ситуација до мониторинг центарот – панично копче инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состоја исклучено/вклучено на различни уреди или одредена состојба

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШИТЕ ДОБРА
Покрај главната цел – следење во живо и генерирање на извештаи, GPS уредите можат да прикажат и различни сигнали од други уреди од возилото. Тие уреди може да се инсталирани фабрички или инсталирани потоа со GPS уредот со цел да се подобри функционалноста на истите.

ПАНОРАМА може да ги прикаже сите сигнали пратени до GPS уредот кои накратко се наведени во следниве активности:
• Детекција на вклучена сирена на возило за брза интервенција на терен
• Детекција на вклучена сигнализација (ротационо светло) на возило за брза интервенција на терен или достава
• Приказ на затворена врата и/или заклучена од безбедносни причини
• Блокада на мотор – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Опција за оневозможување на натрапник
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот – дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Активирање на аларм при безбедносни ситуации
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот
• RFID за овластено користење на возило
• Аларм за опасна ситуација до мониторинг центарот – панично копче инсталиран со GPS уредот
• Приказ на инфо за извршување на закажана посета и контрола
• Приказ на време на интервенција
• Приказ на состојба исклучено/вклучено на различни уреди или одредена состојба