Почтена
Индустрии
Панорама
Поддршка
Контакт
Кариера
Најава
Пратење
• Секунда по секунда следење на Вашите возила
• Прилагодливи карти на целиот свет
• Четири типови на мапи - OpenStreet, Google, Bing и Yahoo maps.
• Брз преглед - на целата флота на возила
• Детали за возилата - Податоци за статус на возило, брзина и момантална адреса за секое возило.
 
Извештаи
Прилагодливи по датумски опсег и возило во графички приказ или во табеларен приказ, Експорт на извештаите во Excel, PDF или Е-маил, Сумарни извештаи, Поминато растојание, Активност на возилата (Возење, Работење во место, Изклучен мотор), Максимална брзина, Надминување на дозволени брзини, Посетени точки од интерест, Посетени зони од интерест, Реконструкција, Целосни анализи на извештаите, , , ,
 
Нотификации
• Е-маил или СМС нотификации
• Нотификација за надминување на брзини
• Алерти за влез или излез од географски зони
• Алерти за посета на точки од интерест
• Алерти за статус на моторот
• Блокада на мотор
• Број на патници
• Опционално: Комуникација помеѓу возачи и централа
 
Диспечерство
Овозможено е диспечерите да ја знаат точната локација на секое возило од флотата. Ова им помага да се најде рачно или автоматски најблиското возило. Севкупниот резултат е намалување на потрошувачката на гориво и намалување на употреба и абење на возила преку ефикасно рутирање.
 
Одржување
• Превентивно одржување
• Целосен увид на трошоците поврзани со флотата на возила
• Употреба на горивото и неговата потрошувачка
• Следење на ниво на гориво
• Читање на одометар
 
Подесувања
• Прилагодување на извештаите
• Возилата
• Вработените
• Информации на возилата
• Подесување на точките од интерест
• Подесување на географските зони

 
Налози
• Креирање на налози
• Пратење на рута на движење на возилата
• Алерти за излегување надвор од рута
• Алерти за нередоследност на рута
 
Геонет ГПС

© 2002 - 2017 Геонет ГПС. Сите права се задржани.