Почтена
Индустрии
Панорама
Поддршка
Контакт
Кариера
Најава
Индустрии

Нашата палета на решенија ги опфаќа сите типови на индустрии. Почнуваќи од комерцијални возила па се до безбедносни пратки. Располагаме со голема палета на GPS уреди и дополнителни сензори.

Транспорт

ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА ГО АВТОМАТИЗИРАТЕ ВАШИОТ ВОЗЕН ПАРК

ПАНОРАМА ќе ви овозможи пратење во живо на вашата флота, нејзино поедноставно одржување и автоматско лоцирање.

• Намалување на емисијата на јаглерод диоксид со контрола на потрошувачка на гориво со поефикасно менаџирање на вашиот возен парк
• Спречување на неавторизиран пристап на товарот
• Исплата по километража
• Контрола на гориво во резервоарот
• Сервис и одржување

Јавен Транспорт

КОНТРОЛА НА ЕМИСИЈА НА ЈАГЛЕРОДОЕН ДИОКСИД НА ВОЗИЛА И ЗАШТЕДА НА ГОРИВО

Можност за предвидливо време во јавниот транспорт и контрола на возниот парк.

Предвидливо време
• Приказ на пристигање на возилото, задржување и напуштање на дадена локација
• Реален приказ на дадена рути и дестинаци
• Интеграција со мобилен телефон и таблет
• Распоред на постојните и новите автобуски линии
• Интегрирање со дисплеи од автобуските станици

Комплетна евиденција на активностите
• Зголемување на ефикасност
• Анализа на временски пикови
• Подобар распоред за стари и нови линии

Рударство и градежништво

ИМАТЕ ПОТРЕБА ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ ДА ЈА МОНИТОРИРАТЕ ИСКОРИСТЕНОСТА НА ВАШИТЕ ВОЗИЛА?
ПАНОРАМА со вградениот ГПС уред овозможува далечинско и во живо мониторирање разни сигнали од различни вградени сензори или дополнително поставени:
 
• Блокада на мотор - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на ефективни работни часови на машина / возило - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на инфо за предефинирани зони на активност
• RFID за овластено користење на возило
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот
• Аларм за опасна ситуација до мониторинг центарот – панично копче инсталиран со GPS уредот
• Следење на потрошувачката на гориво - дополнителен модул кој е инсталиран во резервоарот за гориво на возилото
• Приказ на различни информации од возилото, како на пример : работа на моторот, температура, нивото на течности и сл.

Јавни сервиси

СЕКОГАШ НА ВРЕМЕ
Покрај главната цел - следење во живо и генерирање на извештаи, GPS уредите можат да прикажат и различни сигнали од други уреди од возилото. Тие уреди може да се инсталирани фабрички или инсталирани потоа со GPS уредот со цел да се подобри функционалноста на истите.
 
ПАНОРАМА може да ги прикаже сите сигнали пратени до GPS уредот кои накратко се наведени во следниве активности:
 
• Детекција на вклучена сирена на возило во јавниот сервис
• Детекција на вклучена сигнализација (ротационо светло) во јавниот сервис
• Приказ на затворена врата и/или заклучена од безбедносни причини
• Блокада на мотор - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Активирање на аларм при безбедносни ситуации
• RFID за овластено користење на возило
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот
• Аларм за опасна ситуација до мониторинг центарот – панично копче инсталиран со GPS уредот
• Приказ на состоја исклучено/вклучено на различни уреди или одредена состојба
 


Безбедност

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШИТЕ ДОБРА

Покрај главната цел - следење во живо и генерирање на извештаи, GPS уредите можат да прикажат и различни сигнали од други уреди од возилото. Тие уреди може да се инсталирани фабрички или инсталирани потоа со GPS уредот со цел да се подобри функционалноста на истите.
ПАНОРАМА може да ги прикаже сите сигнали пратени до GPS уредот кои накратко се наведени во следниве активности:
• Детекција на вклучена сирена на возило за брза интервенција на терен
• Детекција на вклучена сигнализација (ротационо светло) на возило за брза интервенција на терен или достава
• Приказ на затворена врата и/или заклучена од безбедносни причини
• Блокада на мотор - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Опција за оневозможување на натрапникот
• Приказ на состојбата на седиштето на возачот - дополнителен модул инсталиран со GPS уредот
• Активирање на аларм при безбедносни ситуации
• Регистрирање на пад на напонот на акумулаторот
• RFID за овластено користење на возило
• Аларм за опасна ситуација до мониторинг центарот – панично копче инсталиран со GPS уредот
• Приказ на инфо за извршување на закажана посета и контрола
• Приказ на време на интервенција
• Приказ на состоја исклучено/вклучено на различни уреди или одредена состојба
Геонет ГПС

© 2002 - 2017 Геонет ГПС. Сите права се задржани.